VCA*/**

Hoe wij werken:

 • Gratis vooronderzoek, geen verrassingen
 • Gratis Arbo RI&E, voldoen aan alle wettelijke eisen
 • Vast bedrag (geen uurtje factuurtje) en gegarandeerd gecertificeerd, vanaf 2.600 euro
 • Indien gewenst binnen 3 maanden gecertificeerd
 • Eenvoudig te onderhouden, waarbij we u graag ondersteunen

Wat is VCA*/**?
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om uw werk veiliger te maken en het aantal ongevallen te verminderen. In de praktijk is VCA meer dan een checklist. Het is een VGM-beheersysteem waarop bedrijven kunnen worden getoetst en gecertificeerd. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.
Er zijn verschillende VCA certificeringen voor bedrijven:

 • VCA*, voor onderaannemers
 • VCA **, voor hoofdaannemers
 • VCA Petrochemie, voor bedrijven in de petrochemische sector
 • VCU, voor bedrijven in de uitzend- en detacheringbranche

Voor wie?
VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties.
Onze klanten zijn bijvoorbeeld aannemers, lasbedrijven, bedrijven in de metaal, gevelzetters, dakdekkers en tuiniers.

Hoe wordt ik gecertificeerd?
U doorloopt de volgende stappen:

 1. We bepalen welk niveau voor u van toepassing is: VCA*, VCA** of VCA Petrochemie.
 2. Samen zetten we het VGM systeem op. Denk hierbij aan onderwerpen als VGM-beleid, verantwoordelijkheden, risico inventarisatie en evaluatie, opleiden en instructie, voorbereiding op noodsituaties, VGM inspecties, BHV, keuren gereedschappen en ongevallen afhandeling.
 3. Zelf toetsten we of er wordt voldoen aan alle eisen uit de VCA checklist en lossen we eventuele problemen op.
 4. Aanvraag VCA-certificaat. Als u stap 1 tot en met 3 heeft doorlopen, doen we een certificatieaanvraag bij een erkende certificatie-instelling. Deze instelling beoordeelt uw VGM-beheersyteem door middel van een audit. Als u voldoet aan de eisen krijgt u een certificaat. Bij tekortkomingen krijgt u de gelegenheid verbeteringen aan te brengen.

Veel gestelde vragen:
Wat is het verschil tussen VCA* en VCA**?
VCA* is vooral bedoeld is voor bedrijven tot 35 man die als onderaannemer werken. VCA** is vooral bedoeld voor bedrijven met meer dan 35 man die als hoofdaannemer werken. VCA** is niet beter of hoger dan VCA*, het is simpelweg bedoeld voor grotere bedrijven.

Kan ik als VCA gecertificeerde aannemer een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) inhuren als onderaannemer?
Een zzp’er kan zelf nooit VCA gecertificeerd zijn. Toch kunt u als VCA gecertificeerde aannemer een zzp’er als onderaannemer inschakelen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: http://www.vca.nl/voor-aannemers/vca-en-zzpers-.aspx

Waar kan ik de VCA checklist vinden?
U kunt de VCA checklist 2008/5.1 bestellen op http://vcachecklist.nl/nl/home-1/

Welke bedrijven mogen certificeren?
Het VCA-systeem is ondergebracht bij de onafhankelijke Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Het Centraal College van Deskundigen VCA verzorgt het beheer en de verdere ontwikkeling van het VCA-schema. Het VCA-schema valt onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie (RvA). De certificatie-instellingen die de VCA-audits uitvoeren zijn door de RvA geaccrediteerd. Wij helpen u graag bij het kiezen van een certificatie bureau dat bij u past.