Procesoptimalisatie

Waarom zouden we het doen?

Uit onderzoek (Synpact) blijkt dat de volgende uitdaging bij ondernemers en managers centraal staan:


Strategie

Een duidelijke strategie voor mijn bedrijf ontwikkelen

45%Innovatie

Mijn producten/ diensten verder innoveren

34%Personeel

De kwaliteit van mijn team verbeteren

33%Verkoop

Sales- en marketingbeleid optimaliseren

28%Technologie

Anticiperen op technologische ontwikkelingen

26%


Gebouwd voor de toekomst!

Iedere organisatie bestaat uit een aantal bouwstenen of processen. We onderscheiden vaak operationele-, ondersteunende- en managementprocessen. De kwaliteit van deze processen bepaalt in grote mate het succes van uw organisatie.

Belangrijkste aandachtspunten

Veel projecten om processen te verbeteren stranden in de praktijk. Meestal niet in de analyse of voorbereidingsfase maar bij de implementatie. Onze aanpak is daarop voorbereid. hebben we daarmee een garantie? Dat niet maar kans op succes is wel veel groter.

Doelstellingen

Door vanaf het begin te focussen of de gewenste operationele resultaten wordt voorkomen dat onnodigde acties worden ondernomen.

Mensen

Uiteindelijk gaat het om mensen. Zij moeten iets anders gaan doen om de verandering tot een succes te maken. Naast draagvlak is het belangrijk dat het management iedereen houd aan de gemaakte afspraken.

Organisatieprocessen

De bestaande processen worden geanalyseerd en de nieuwe situatie wordt ontworpen. Daarbij geldt vaak dat de meest eenvoudige oplossing de beste is.

VerbeterPlanning

De belangrijkste stappen zijn steeds:

  • Onderzoeken
  • Ontwerpen en ontwikkelen oplossingen
  • Testen en invoeren
  • Bewaken

Continue verbetering

Het doel is om samen doelbewust te werken aan het verbeteren van de organisatie. Dat blijft moeilijk maar is ook uiterst noodzakelijk.