Een beproefde werkwijze

In 5 stappen uw ISO certificaat én betere bedrijfsprestaties

Met alleen de focus op een kwaliteitshandboek en registraties doet u uw bedrijf te kort. Daarom zorgt BPM Certificering dat u voldoet aan alle certificeringseisen met volop aandacht voor procesrisico’s en het continu verbeteren van kwaliteit en bedrijfsprestaties.

Voor een effectieve aanpak hoeft u niet zelf het wiel uit te vinden. Wij combineren meer dan 25 jaar kennis en ervaring met een praktisch model. Zodat u in 5 stappen kwaliteitsmanagement en ISO certificering opzet op een manier die daadwerkelijk meerwaarde geeft voor uw bedrijf.

Stap 1.            Wat wilt u certificeren?

Welke norm en certificeringseisen horen daarbij? Wij informeren en adviseren u graag, zodat u de juiste weg inslaat om aan de slag te gaan met ISO certificering die past bij uw bedrijf.

Stap 2.            Inventarisatie en nulmeting

Ieder traject begint met het in kaart brengen van de huidige situatie. Aan welke eisen voldoet uw bedrijf nu al? Aan welke nog niet? Welke risicofactoren signaleren we en waar liggen kansen en mogelijkheden om de bedrijfsprocessen en -prestaties te verbeteren.

Stap 3.            Opzet en planning kwaliteitsmanagement

Over de risico’s en kansen die we zien, gaan we in gesprek met u, met betrokken leidinggevenden en (indien aanwezig) uw kwaliteitsmedewerker. Samen stellen we doelen en prioriteiten, die de basis vormen voor een verbeterplan. Daarbij ligt het accent op praktische verbeteringen en de inzet van slimme apps, bewezen effectieve tools en overzichtelijke documenten. Zo komen we tot een aanpak en planning die haalbaar zijn en nauw aansluiten bij de wensen en behoeften van uw bedrijf.

Stap 4.            Implementatie

Nu helder is wat nodig is voor de ISO certificering, gaan we praktisch aan de slag om het kwaliteitssysteem te implementeren. Stap voor stap passen we – daar waar nodig – onder meer overlegvormen, documentatie, beheer en procedures aan, zodat zij voldoen aan de juiste certificeringseisen én bijdragen aan gewenste verbeteringen op gebied van kwaliteit, arbo & veiligheid en milieu.

Stap 5.            Evaluatie en borging

Wanneer u merkt dat het certificeringstraject meerwaarde oplevert, wilt u dit borgen en versterken. Om de certificaten en de meerwaarde in de toekomst te behouden, begeleidt en coördineert BPM de evaluatie, interne audits en desgewenst vervolgacties om de meerwaarde van kwaliteitsmanagement optimaal te benutten.

Kwaliteitsmanagement in de praktijk

BPM Certificering zorgt voor:

  • Aansluiting bij bestaande situaties en processen
  • Slimme tools en apps
  • Overzichtelijke informatie voor alle medewerkers
  • Integratie van verschillende certificeringen
  • Duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden
  • Snelle uitvoering en vaste projectprijzen
  • 100% certificatiegarantie

Haal meer uit uw ISO certificering, BPM Certificering helpt u verder.