Certiceringen

Slimme oplossingen zodat u tijd overhoud voor het echte werk

Certifceringen

Kwaliteit

Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel altijd het gevolg is van nauwkeurige analyse en hard werken.

  • ISO 9001:2015

Veiligheid/ Arbo

Bij veiligheid op het werk gaat het niet alleen om het werken met veilige en goedgekeurde middelen (zoals het gebruik van machines, gereedschappen, apparaten en installaties), maar veilig gedrag is net zo belangrijk. Heldere voorlichting, duidelijke werkinstructies, het juiste gebruik van middelen en regelmatig onderhoud en keuring – vaak verplicht – verhogen de veiligheid. Daar zijn werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk voor.

  • ISO 45001:2018
  • VCA*/** Bedrijfscertficering
  • Arbo RI&E en Plan van Aanpak
  • Veiligheidsladder

Milieu

Milieu of omgeving is het geheel van voorwaarden en invloeden die voor het leven van mens, dier, plant en van essentieel belang zijn. 

  • ISO 14001:2015

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): de triple-P-benadering.

  • Impa Act
  • Ecovadis
Praktijkvoorbeelden

Integratie

Veel van onze klanten moeten voldoen aan verschillende normen, bijvoorbeeld ISO 9001:2015 en VCA**. We maken één management systeem zodat er geen dubbelingen zijn en het beheer eenvoudig blijft.

Meer weergeven

Controles en keuringen

Veel normen eisen controles en keuringen. We maken apps zodat deze zonder papier kunnen worden uitgevoerd. De administratie klopt direct en er hoeven geen onnodige administratieve taken te worden uitgevoerd.

Meer weergeven

Klantenfeedback

Tot zover is het advies en de verleende diensten voor ons zeer goed geweest. We zullen bekijken of een verruiming mogelijk zal zijn in de toekomst

Scheepsbevrachter

Na de intensieve, zeer prettige samenwerking het contact iets langzamer afbouwen.
Hierdoor is er minder kans op een ‘vacuüm’.

Toonaangevende producent van hechtoplossingen

Eerlijk over cerificering

Moet van de klant om werk te mogen uitvoeren

Vaak moet het certificaat worden gehaald om in te schrijven op een aanbesteding of om het project te mogen uitvoeren. Wij snappen dat en zetten onze systemen zo snel en efficient mogelijk op.

Procedures/ handboeken worden niet gelezen

Hoe mooi of eenvoudig ook, grafisch en met teksten, handboeken worden in de praktijk zelden geraadpleegd. Daarom maken we het heel toegankelijk, staat ”zoeken” centraal en is er per functie 1 pagina waar alles op staat wat hij of zij moet weten over het systeem.

De KAM functionaris is de enige die eraan werkt

Bij veel certificaten spelen de proceseigenaren/ afdelingshoofden een grote rol. Door ze vanaf het begin van het project actief te betrekken en hun verantwoordelijkheden heel duidelijk te maken zorgen we ervoor dat ze hun rol oppakken.

Registraties worden vaak achteraf bijgewerkt

Enkele weken voor de audit wordt het systeem bijgewerkt. Wij proberen door middel van actielijsten en agenda’s met herinneringen te zorgen voor regelmatige kleine acties.

Echte veranderingen gaan moeizaam

Continue verbetering is een mooi concept maar in de praktijk gaat het vaak moeizaam. Of zoals een klant zei: veranderen gaat vooral over ”ver” en ”andere”. Wij focussen op die veranderingen die waarde creeren en bewaken de voortgang van dit soort deelprojecten intensief.

Laten we samen iets geweldigs opbouwen